Kết quả:

Kết quả Giải Vô địch Golf Nữ Quốc gia Mở rộng 2014 in Kết quả giải đấu at 17/11/2014 18:25

KẾT QUẢ THI ĐẤU TOÀN GIẢI

VÔ ĐỊCH

NGUYỄN THẢO MY

GIẢI NHÌ

VŨ THỊ VÂN

GIẢI BA

HANAKO KAWASAKI

BẢNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

NHẤT

ROBYN TAIT

BẢNG TRUNG NIÊN (>45 TUỔI)

NHẤT

 NGUYỄN THỊ HÀ

NHÌ

 NGUYỄN THỊ BÌNH

BA

 HÀ THỊ PHƯƠNG LOAN

 BẢNG PHONG TRÀO

NHẤT

 NGUYỄN BÍCH HẰNG

NHÌ

 LẠI THỊ PHƯƠNG LAN

BA

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

right_news_2.categoryname
Lịch thi đấu
in Lịch thi đấu at

Dự kiến chúng tôi tổ chức giải Demo với lịch thi đấu Demo. Xin mời mọi hội viên vào đây để cập nhật lịch thi đấu vì có thể thay đổi trước đó 1 tuần.